201711.24
0

DBA in het regeerakkoord

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into…

201707.03
1

Billijke vergoeding: New Hairstyle

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen waarin wordt uitgelegd hoe rechters moeten omgaan met de billijke vergoeding. Volgens de Hoge Raad moet gekeken worden naar de gevolgen de het ontslag heeft gehad voor de betrokken werknemer. Billijke vergoeding Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een systeem ingevoerd waarbij iedere werknemer die…

201706.20
0

Loonsanctie 2.0

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage,…

201705.03
0

Inhoudingen op minimumloon

Werkgevers moeten aan hun werknemers het volledige netto minimumloon uitbetalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet toegestaan. Wet Aanpak Schijnconstructies (‘WAS’)          Per 1 juli 2015 is de WAS in werking getreden. Werkgevers hanteerden in het verleden constructies om aan de regels van het minimumloon te ontkomen. De WAS dient…

201704.18
0

Update wijzigingen transitievergoeding

In mijn artikel d.d. 7 november 2016 schreef ik over het wetsvoorstel waarin werkgevers tegemoet worden gekomen in de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens ziekte. De Raad van State heeft zijn kritiek geuit op het voorstel. Toch is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor een korte update. Kritiek Raad van…

201704.06
0

De “zelfstandige” Uber chauffeur

Het aanbieden van diensten via onlineplatformen, zoals taxiritten via de app Uber, roepen vragen op over nieuwe arbeidsverhoudingen. Is een Uber chauffeur een zelfstandige dienstverlener of een werknemer? In de praktijk blijkt dat de Uber chauffeur in grote mate afhankelijk is van (de werkwijze van) het platform. De vraag rijst of de Uber chauffeur in…

201703.29
0

Hoofddoekverbod voor werknemers

Het Europees Hof heeft zich in twee gevoegde zaken uitgesproken over de vraag of een door de werkgever opgelegd verbod op het dragen van een hoofddoek op de werkvloer in strijd is met de Richtlijn Gelijke behandeling in arbeid en beroep. Achbita/G4S Secure Solutions De eerste zaak betrof een Belgische werkneemster, die na drie jaar…

201703.09
0

Studiekostenbeding in contract voor bepaalde tijd

Een kantonrechter in Amsterdam heeft een opvallende uitspraak gedaan over een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het vonnis geeft duidelijke instructies voor werkgevers hoe zij hiermee moeten omgaan. Studiekostenbeding Een studiekostenbeding is een beding dat de werknemer verplicht om kosten terug te betalen die de werkgever heeft gemaakt voor een studie voor de…

201611.25
0

De briljantie van de Wet DBA

De Wet DBA is heftig bekritiseerd: het levert een onwerkbaar systeem op en de belastingdienst zelf zou met de handen in het haar zitten. U heeft in tal van media kunnen lezen en horen dat de aanpassingsmoeilijkheden zo groot zijn, dat staatssecretaris Wiebes invoering van de wet in de ijskast heeft moeten zetten tot 1…