Een voor eenieder toegankelijk rechtsstelsel is een van de kernwaarden van een rechtstaat. Wanneer je voldoet aan bepaalde inkomens- en vermogenseisen, kun je in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. Van Dis: arbeidsrecht vraagt dan een zogeheten ‘toevoeging’ voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Je betaalt in dat geval alleen een eigen bijdrage en eventueel deurwaarderskosten en griffierecht.

Inkomenseisen

Op rechtsbijstand.nl zijn tabellen gepubliceerd waarin je kunt opzoeken wat je maximale inkomen mag zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een toevoeging. Ook staat de hoogte van de bijbehorende eigen bijdrage daarbij genoemd. Er wordt gekeken naar het inkomen in het peiljaar: twee kalenderjaren geleden. Als er sprake is van een terugval in inkomen, kun je een peiljaarverlegging aanvragen naar het huidige kalenderjaar.

Zaaksvereisten

Je komt alleen voor een toevoeging in aanmerking als jouw zaak voldoende gewicht heeft en als je kunt laten zien dat je eerst zelf hebt geprobeerd jouw probleem met je werkgever op te lossen. Je hebt dus een document nodig waaruit blijkt dat je concreet hebt aangegeven wat je van je werkgever wilt en de reactie van je werkgever (bijvoorbeeld een e-mail).

Voorbeeld: je krijgt van je werkgever te horen dat je functie komt te vervallen. Je krijgt een ontslagvoorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Dan stuur je het voorstel mee met de aanvraag voor de toevoeging.