Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, ongeacht bij welke verzekeraar, dan heb je recht op vrije advocaatkeuze. Dit is opgenomen in artikel 4:67 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dat betekent dat de rechtsbijstandverzekeraar de advocaatkosten betaalt.

Vrije advocaatkeuze

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt wanneer sprake is van een procedure. Dat is het geval wanneer bijvoorbeeld sprake is van:

  • een loonvordering, zoals bij een onterechte loonstop;
  • een geschil over een concurrentiebeding als je wilt overstappen;
  • een ontslagprocedure; of
  • een vordering wedertewerkstelling bij een non-actiefstelling.

Maar er zijn nog tal van andere arbeidsrechtelijke zaken die aanleiding geven tot het starten van een procedure. Neem contact op met Van Dis: arbeidsrecht om de mogelijkheden te bespreken.

Kostenmaximum

In de polis kun je vinden tot welk maximum jouw rechtsbijstandsverzekeraar jouw advocaatkosten vergoedt. Hier zijn aanzienlijke verschillen in te vinden per rechtsbijstandsverzekering, dus het is goed hier op te letten als je een dergelijke verzekering afsluit.