De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties heeft de Verklaring geen arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en daarmee weer nieuw leven ingeblazen in de toepassing van het leerstuk omtrent de kwalificatievraag: wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht en wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad der Nederlanden hanteert de ‘holistische benadering’, wat betekent dat van belang is (a) wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, (b) mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en (c) en dat de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband moeten worden bezien.