Van ‘overgang van onderneming’ is sprake wanneer een onderneming over wordt genomen en daarbij van rechtswege de bij die onderneming betrokken werknemers mee oer gaan. Het is lang niet altijd duidelijk of er sprake is van overgang van onderneming. Soms wordt maar een gedeelte van de onderneming verkocht en is het onzeker of werknemers, die maar ten dele werken bij het overgenomen gedeelte, ook mee over gaan. Ook komt het voor dat de onderneming niet op dezelfde manier verder gaat na de overdracht, of wordt opgedeeld. In die situaties kan het zijn dat toch geen sprake is van overgang van onderneming, hoewel het Europese Hof van Justitie de regels steeds ruim uitlegt.