201611.25
0

De briljantie van de Wet DBA

De Wet DBA is heftig bekritiseerd: het levert een onwerkbaar systeem op en de belastingdienst zelf zou met de handen in het haar zitten. U heeft in tal van media kunnen lezen en horen dat de aanpassingsmoeilijkheden zo groot zijn, dat staatssecretaris Wiebes invoering van de wet in de ijskast heeft moeten zetten tot 1…

201611.07
0

Wijzigingen transitievergoeding

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend dat twee ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt voor de ontslagpraktijk. Ten eerste bepaalt het voorstel dat de werkgever wordt gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij een ontslag wegens ziekte. Ten tweede zal de werkgever geen transitievergoeding hoeven te betalen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische…

201608.29
0

De vergoeding voor de statutair directeur

De rechtspraak heeft meer duidelijkheid verschaft over de positie van de statutair directeur van de NV en de BV onder de Wet Werk en Zekerheid. Het lijkt erop dat de hogere ontslagvergoeding in verband met de kwetsbare positie van de statutair directeur vanwege het ontbreken van ontslagbescherming tot het verleden is gaan behoren. Billijke vergoeding…

201606.30
0

Slapende dienstverbanden

Bij ontslag krijgt een werknemer in beginsel een transitievergoeding op grond van artikel 7:673 BW. Ook in het geval van langdurige ziekte heeft een werknemer hier recht op wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Het komt voor dat werkgevers de dienstverbanden met langdurig zieken in stand houden. Op die manier wordt het betalen van de transitievergoeding…

201605.27
0

Rechters met maling aan WWZ

Er duikt een toenemend aantal rechterlijke uitspraken op in de gepubliceerde jurisprudentie waarin kantonrechters maling hebben aan de nieuwe ontslagregels van de Wet Werk en Zekerheid. Zo wordt de kantonrechtersformule van stal gehaald en ook de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding blijkt nog niet dood en begraven. Billijke vergoeding Per 1 juli 2015 zijn de ontbindingsvergoeding en…

201604.28
0

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement plenair ingestemd met de verordening gegevensbescherming (samen met de richtlijn gegevensbescherming). Deze verordening vervangt de Wet Bescherming persoonsgegevens en introduceert een uniform privacyrecht in de gehele Europese Unie. AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een roerige voorgeschiedenis van talloze amendementen. Het Europese Parlement heeft de tekst…

201604.25
0

Wet DBA

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016 en wordt vervangen door goedgekeurde modelovereenkomsten van de belastingdienst. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties verandert de wijze waarop de belastingdienst omgaat met het beoordelen van de inhoudingsplicht ten aanzien van met name zzp-ers. Wat verandert er? VAR De Zelfstandige zonder personeel, kortweg ‘zzp-er’, is de afgelopen jaren bekend…

201603.21
0

Vakantiedagenclaim

De Nederlandse Staat gaat ten onrechte niet opgebouwde vakantiedagen vergoeden. Tot 1 januari 2012 stond in de wet dat een zieke werknemer alleen in de laatste zes maanden van een aaneengesloten ziekteperiode vakantie opbouwt. Dat is in strijd met de Europese regels met betrekking tot het opbouwen en genieten van vakantie, aldus het Europese Hof…

201602.18
0

Verborgen cameratoezicht op de werkplek

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) heeft onlangs beleidsregels gepubliceerd voor cameratoezicht. Diverse ontwikkelingen, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van nieuwe technologieën, waren aanleiding om de publicatie ‘Camera’s in het publieke domein – privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde’ uit 2004 te vervangen. Deze eerdere publicatie…

201601.29
0

Alcohol, drugs en medicijnen

De werkgever heeft een verstrekkende zorgplicht ten aanzien van werknemers die te kampen hebben met drank- en/of drugsproblemen. Belangrijk is om een goed alcohol- en drugsbeleid te hebben. Download deze hier. Alcohol- en drugsbeleid Een goed alcohol- en drugsbeleid bestaat uit duidelijke regels, waarbij beschreven wordt wanneer het nuttigen van alcohol niet is toegestaan, wat…