Arbeidsrechtpraktijk  

Nieuwsberichten

Loondoorbetaling tijdens coronacrisis

vandisarbeidsrecht  Comments (0)
De regering heeft gehele bedrijfstakken gesloten, waardoor veel mensen zonder werk thuis zitten. Heb je in een dergelijke situatie eigenlijk wel recht op je salaris? Exceptionele gebeurtenissen Doorgaans werd aangenomen dat wanneer sprake was van...

Deeltijd WW wegens coronacrisis

vandisarbeidsrecht  Comments (0)
UPDATE: de regeling Werktijdverkorting is per 17 maart ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Werkgevers die te maken krijgen met buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen,...

Covid-19: moet ik naar mijn werk?

vandisarbeidsrecht  Comments (0)
De uitbraak van het coronavirus roept ook arbeidsrechtelijke vragen op. Pleeg je werkweigering als je besluit niet naar je werk te gaan omdat je bevreesd bent om besmet te worden? Heb je recht op loon?...