202205.11
0

Studiekostenbeding voor verplichte cursus verboden

Op grond van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden mag je werkgever niet meer met je afspreken dat je een verplichte cursus zelf moet betalen of dat je die moet terugbetalen als je uit dienst gaat. Studiekostenbeding Hoe zat het ook alweer met het studiekostenbeding (zie ook hier voor een studiekostenbeding in een contract…

202203.22
0

Nevenwerkzaamheden vrij

Op 1 augustus 2022 moet Nederland een EU richtlijn geïmplementeerd hebben op basis waarvan het zeer moeilijk wordt voor een werkgever om een werknemer te houden aan een verbod op nevenwerkzaamheden. Verbod op verbod van nevenwerkzaamheden Als het Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 wordt ingevoerd, zijn met onmiddellijke ingang…

202203.14
0

Boze mail: 2,5 ton vergoeding

De Amsterdamse kantonrechter heeft een interessante uitspraak gewezen op het snijvlak van mensenrechten, het gebruik van je werkmail, verwijtbaarheid en ernstige verwijtbaarheid. Het resultaat: een ontslagen directeur en 2,5 ton transitievergoeding. Boze coronamail De werknemer is de Directeur Chartering van een internationale rederij. Hij stuurt vanaf zijn bedrijfsaccount een mail naar een Canadese belangenvereniging voor…

202202.10
0

Werkgeversaansprakelijkheid door seksuele intimidatie

Welke mogelijkheden heeft een werknemer die op de werkvloer slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag van een andere werknemer (of de baas)? Vaak wordt in dit soort situaties breed uitgemeten wat voor straf de dader zou moeten krijgen: ontslag, als hij al niet de eer aan zichzelf houdt, en vervolgens krijgt hij mogelijk ook te…

202201.26
0

De officiële waarschuwing

De meest voorkomende disciplinaire maatregel in het arbeidsrecht is toch al gauw de officiële waarschuwing. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? En aan welke voorwaarden moet het voldoen? Een overzicht. Disciplinaire maatregelen Naast de officiële waarschuwing is er maar een beperkt aantal andere disciplinaire maatregelen, waar de volgende bezwaren aan kleven: Een boete. Dit…

202201.13
0

Grondrechten in het arbeidsrecht

Grondrechten gaan over de meest basale rechten van burgers. Het zijn rechten die de beginselen van de rechtstaat beschermen. Het betreft rechten van burgers tegen de staat, maar ook tussen burgers onderling. Daarom spelen grondrechten ook een rol tussen werkgevers en werknemers. In toenemende mate zien we dat werknemers zich met succes beroepen op hun…

202111.29
0

Genderquotum in de top van het bedrijfsleven

Per 1 januari 2022 moeten beursgenoteerde N.V.’s bij nieuwe benoemingen er naar streven dat de raad van commissarissen voor tenminste een derde uit mannen of vrouwen bestaat. Voor grote bedrijven wordt het verplicht om passende en ambitieuze doelen te stellen om te zorgen voor een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in topposities….

202101.15
2

ZZP Webmodule online

De overheid heeft een webmodule online gezet waarmee opdrachtgevers aan de hand van een aantal vragen een indicatie kunnen krijgen of er mogelijk toch sprake is van een arbeidsovereenkomst met hun zzp’ers. Deze tool kan natuurlijk ook heel nuttig zijn voor een zzp’er om te kijken of hij toch onder het arbeidsrecht valt. Het verschil…

202004.24
0

Ontslag op staande voet in anderhalvemetereconomie

Er zijn werknemers die op staande voet worden ontslagen tijdens de coronacrisis, omdat zij niet naar het werk komen. Dit terwijl zij daarvoor een goede reden kunnen hebben, zoals gegronde vrees voor besmetting of bescherming van een kwetsbaar gezinslid. Anderhalve meter Verschillende ondernemingen draaien tijdens de coronacrisis door, al dan niet in aangepaste vorm. Zij…