202006.05
2

Waarom je nooit zelf je arbeidsovereenkomst moet opzeggen (ook niet als je al een andere baan hebt)

Geen WW, geen transitievergoeding, geen langere opzegtermijn en  je houdt je concurrentiebeding. Bovendien: ligt het nou werkelijk alleen aan jou dat je weg wilt? Of is er een onderliggende reden aan te wijzen, die minimaal aan beide partijen gelijk is toe te rekenen?

Geen WW

Wie zelf zijn eigen arbeidsovereenkomst opzegt is in principe verwijtbaar werkloos en heeft geen aanspraak op een WW uitkering. Nou heb je misschien al een andere baan, dus dan denk je die WW uitkering toch niet nodig te hebben. Als je zo redeneert, ken je niet het fenomeen van de doorwerking van de verwijtbare werkloosheid. Voor een WW uitkering geldt de wekeneis: je moet in de 36 weken voor je werkloosheid, tenminste 26 weken hebben gewerkt. Het UWV kijkt naar het dienstverband van waaruit je werkeloos bent geworden. Het kan zijn dat je nieuwe baan geen 26 weken duurt: misschien word je ontslagen in de proeftijd, of is het contract voor een bepaalde duur die korter is dan 26 weken. In dat geval gaat het UWV kijken naar hoe het vorige dienstverband is geëindigd. En die heb je zelf opgezegd…

Geen transitievergoeding

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid werd met veel gejubel aangekondigd: er komt een vergoeding en die geldt voor iedereen. Dat is wel zo, maar niet voor iemand die zelf ontslag neemt. Je kunt je best afvragen of dat nou zo redelijk is. Ook iemand die zelf opzegt ondergaat een transitie. Hij verliest zijn anciënniteit en moet vaak beginnen met een bepaalde tijdscontract. Waarom zou deze werknemer dan geen transitievergoeding krijgen, en de werknemer die bijvoorbeeld na een reorganisatie of twee jaar ziekte wel?

Geen langere opzegtermijn

Voor opzegging gelden vaak de wettelijke opzegtermijnen. Die zijn één maand voor de werknemer, en voor de werkgever is deze één maand plus één maand voor iedere vijf jaar dat de werknemer in dienst is geweest, met een maximum van vier. Niet zelden worden dit soort opzegtermijnen gewoon uitbetaald.

Concurrentiebeding

Wie zelf opzegt, geeft daarmee gelijk al zijn onderhandelingsruimte prijs om het nog te kunnen hebben over een concurrentiebeding en/of relatiebeding. Dit terwijl dat toch heel onhandig kan zijn, zowel bij het solliciteren als bij de werkzaamheden voor een nieuwe werkgever. Vaak zijn concurrentiebedingen ruim geformuleerd en voorzien van pittige boetes. Daar valt in een gerechtelijke procedure mogelijk wel iets aan te doen, maar dat kost tijd en de uitkomst is onzeker.

Wat dan wel?

Als je niet zelf moet opzeggen, wat moet je dan wel doen? Simpel: je bespreekt en onderhandelt met je werkgever een vertrekregeling met wederzijds goedvinden. Zakelijk en professioneel. Dat doe je niet alleen, maar samen met je arbeidsrechtadvocaat.  Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact op met Van Dis: arbeidsrecht.