Een concurrentiebeding is ieder beding dat de werknemer belemmert om op een zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van de arbeidsovereenkomst. E zijn verschillende redenen waarom zo’n beding niet geldig kan zijn: bij detachering, overname of functieverzwaring en omdat een belangenafweging dat met zich mee kan brengen.