Je wilt gaan werken bij de concurrent. Mag dat?

Concurrentie- of relatiebeding
Het zou heel goed kunnen dat je dat niet zomaar mag. Uit onderzoek van het ministerie van SZW uit 2015 blijkt dat één vijfde van alle werknemers een concurrentiebeding heeft. Een concurrentiebeding is ieder beding dat jou als werknemer belemmert om na het einde van je arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Daar valt dus ook een relatiebeding onder: een beding dat zegt dat je geen zaken mag doen met de klanten van je werkgever.

Stevige boetes
Veel werknemers weten niet dat ze een dergelijk beding hebben, of zien over het hoofd dat er stevige boetes zijn gekoppeld aan overtreding van het beding. Het is ook een misverstand dat rechters dergelijke boetes niet toekennen: dat gebeurt regelmatig.

Schorsing of matiging
Concurrentiebedingen kunnen bij de rechter worden aangevochten. Je vraagt dan de rechter om het beding te schorsen of te matigen, zodat je toch kunt overstappen, of minder lang hoeft te wachten. Bij voorkeur vindt zo’n procedure plaats voordat je je arbeidsovereenkomst beëindigt, of in ieder geval voordat je begint bij je nieuwe baan.

Concurrentiecheck
Wil je weten of jij problemen zou kunnen krijgen met je concurrentiebeding? Neem contact op via de chatfunctie of stuur een mail naar info@vandisarbeidsrecht.