De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, maar dient niet gezien te worden als juridisch advies op basis waarvan u beslissingen kunt nemen die van invloed zijn op uw rechtspositie, financiële positie of uw bedrijf. Informatie vervat op deze site, met name die in (oude) nieuwsberichten kan inmiddels zijn achterhaald door meer recente ontwikkelingen. In het arbeidsrecht schieten we meestal op een bewegend doel.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Van Dis: arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie Van Dis: arbeidsrecht geen zeggenschap heeft, waaronder de websites die worden onderhouden door derden in opdracht van Van Dis: arbeidsrecht of door individuele werknemers daarvan. Het gebruik van links naar sites van derden betekent niet dat Van Dis: arbeidsrecht de inhoud ervan onderschrijft.

Van Dis: arbeidsrecht beheert geen derdengelden en heeft om die reden geen stichting derdengelden.