202004.24
0

Ontslag op staande voet in anderhalvemetereconomie

Er zijn werknemers die op staande voet worden ontslagen tijdens de coronacrisis, omdat zij niet naar het werk komen. Dit terwijl zij daarvoor een goede reden kunnen hebben, zoals gegronde vrees voor besmetting of bescherming van een kwetsbaar gezinslid. Anderhalve meter Verschillende ondernemingen draaien tijdens de coronacrisis door, al dan niet in aangepaste vorm. Zij…

202003.26
0

Loondoorbetaling tijdens coronacrisis

De regering heeft gehele bedrijfstakken gesloten, waardoor veel mensen zonder werk thuis zitten. Heb je in een dergelijke situatie eigenlijk wel recht op je salaris? Exceptionele gebeurtenissen Doorgaans werd aangenomen dat wanneer sprake was van exceptionele, onvoorzienbare gebeurtenissen die van buitenaf komen en leiden tot het stilleggen van het werk, de werkgever geen loon verschuldigd…

202003.13
1

Deeltijd WW wegens coronacrisis

UPDATE: de regeling Werktijdverkorting is per 17 maart ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Werkgevers die te maken krijgen met buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen, waardoor tijdelijk minder werk voor handen is, kunnen een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen voor hun personeel. Werktijdverkorting De werkgever moet eerst…

202003.02
0

Covid-19: moet ik naar mijn werk?

De uitbraak van het coronavirus roept ook arbeidsrechtelijke vragen op. Pleeg je werkweigering als je besluit niet naar je werk te gaan omdat je bevreesd bent om besmet te worden? Heb je recht op loon? Werkweigering Werkweigering kan een reden zijn om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het kan zelfs een reden zijn voor ontslag op…

202002.17
3

Recht op bonus

Een ‘bonus’ is iets extra’s bij waar je al recht op hebt. Maar hoe zit dat arbeidsjuridisch? Wanneer heb je eigenlijk recht op je bonus? Discretionair Of je een bonus krijgt, is vaak afhankelijk van het behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen. Als je die niet haalt, heb je in principe ook geen recht op een…

202002.10
0

Waarde vakantiedagen

Wat is de waarde van een vakantiedag? Met andere woorden: wat moet de werkgever doorbetalen tijdens vakantie, of wat moet de werkgever uitbetalen aan het einde van het dienstverband voor niet-genoten vakantiedagen? Loon Vakantietoeslag Vaste dertiende maand Vaste eindejaarsuitkering Provisie Winstdeling Prestatiebonus Bonus afhankelijk van bedrijfsresultaat Overwerkvergoedingen Onregelmatigheidstoeslag Avond-, nacht- en/of weekendtoeslag Ploegentoeslag Structurele operationele…

202002.03
1

9 essentialia van een goede vertrekregeling

Stel: op je werk wordt een reorganisatie doorgevoerd, je werkgever vindt dat je niet goed functioneert of er speelt een (sluimerend) conflict. In die gevallen kan het zijn dat je werkgever je een beëindigingsregeling aanbiedt. Waar moet een goede vertrekregeling aan voldoen? De transitievergoeding is er voor iedereen. Die bedraagt inmiddels nog maar een derde…