202004.24
0

Ontslag op staande voet in anderhalvemetereconomie

Er zijn werknemers die op staande voet worden ontslagen tijdens de coronacrisis, omdat zij niet naar het werk komen. Dit terwijl zij daarvoor een goede reden kunnen hebben, zoals gegronde vrees voor besmetting of bescherming van een kwetsbaar gezinslid.

Anderhalve meter

Verschillende ondernemingen draaien tijdens de coronacrisis door, al dan niet in aangepaste vorm. Zij vragen van hun werknemers ook te komen werken, maar voor sommige mensen is dat bezwaarlijk. Dat kan zijn omdat de werkgever niet of onvoldoende de richtlijnen van de overheid en RIVM naleeft, of omdat het gewoon niet altijd mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. In een dergelijke situatie kan een werknemer niet altijd gehouden worden om naar het werk te komen.

Ontslag op staande voet

Meestal komen partijen er samen wel uit. Maar er zijn ook ondernemers die kiezen voor een harde lijn en hun werknemers een ultimatum stellen: of je komt werken, of er volgt ontslag op staande voet. Een dergelijke beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor een werknemer: geen opzegtermijn, geen transitievergoeding en in de regel geen recht op een WW-uitkering.

Herstel dienstverband of billijke vergoeding

Als je op staande voet ontslagen bent en je bent het daar niet mee eens, dan heb je de keuze tussen twee opties die je allebei via de rechter moet afdwingen. De eerste optie is herstel van het dienstverband met loondoorbetaling. De andere optie is on je weliswaar neer te leggen bij het ontslag zelf, maar niet bij de gevolgen. Je vordert dan loon over de opzegtermijn, de transitievergoeding, en de billijke vergoeding. Belangrijk detail: je moet actie ondernemen binnen twee maanden na het ontslag.

Bent u ten onrechte op staande voet ontslagen?
Neem contact op met Van Dis: arbeidsrecht en doe er iets aan.