Bas van Dis is in 2000 beëdigd als advocaat en gaan werken bij Allen & Overy te Amsterdam. Hij heeft zich bij dit kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht in brede zin. Hij bediende zowel nationale als internationale cliënten op alle facetten van het arbeidsrecht, van reorganisaties tot ontslag van een statutair directeur, van het adviesrecht van de ondernemingsraad tot het stakingsrecht van vakorganisaties en van concurrentiebeding tot werkgeversaansprakelijkheid. Tevens is Van Dis gespecialiseerd in de toepassing van het privacyrecht op de werkvloer.

In de periode van 2006 tot 2014 heeft Van Dis gewerkt als interim-arbeidsjurist ten behoeve van verschillende grote en beursgenoteerde organisaties, zoals Capgemini, Orange en Coca Cola. Tevens dreef hij een op het arbeidsrecht gericht advocatenkantoor in Utrecht. In 2014 heeft Van Dis zich aangesloten bij het op de gezondheidssector gerichte advocatenkantoor KBS te Utrecht.

In 2018 is Van Dis het advocatenkantoor Van Dis: arbeidsrecht begonnen, van waaruit hij met veel enthousiasme zowel werkgevers als werknemers bijstaat op het gebied van het arbeidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en aangesloten bij het European Lawyers for Workers Network.

Bas van Dis is een gedreven arbeidsrecht advocaat die zich tot doel stelt om de oplossing, die zijn cliënt voor ogen staat, te realiseren.

Op grond van de registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is Bas van Dis verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het gebied van het arbeidsrecht.