201809.26
0

Verworven rechten

Werknemers krijgen vaak spullen van hun werkgever in gebruik. Denk aan een auto van de zaak, een mobiele telefoon(abonnement) of een laptop. Soms zijn daar voorwaarden aan verbonden. De werknemer moet in actieve dienst zijn, dus niet ziek of geschorst. Of het is gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden. Vervolgens is het de vraag of de werkgever…

201809.11
0

Ontslag op staande voet light

Een ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie van het Nederlands arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en de werknemer heeft in principe geen recht op de transitievergoeding of een WW-uitkering. Bovendien is de werknemer zelf een vergoeding verschuldigd aan zijn werkgever, ter hoogte van zijn bruto loon over zijn eigen opzegtermijn: de gefixeerde…

201808.01
0

Ontslag op staande voet en loondoorbetaling

De Hoge Raad heeft bepaald dat het loon door de werkgever niet doorbetaald hoeft te worden na een terecht gegeven ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat wegens een dringende reden (zoals fraude of diefstal) dan heeft de werknemer twee maanden de tijd om een…

201807.16
0

Concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

De kantonrechter in Den Haag heeft een concurrentiebeding buiten werking gesteld dat was opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Concurrentiebeding Het ging in deze zaak om een werknemer van een advies- en ingenieursbureau die was gedetacheerd bij een klant. De werknemer werd ontslagen via een vaststellingsovereenkomst, waarin stond dat zijn concurrentiebeding onverminderd van kracht bleef. Na zijn…

201807.04
0

Deliveroo

De zaak van de twintigjarige Sytze Ferwerda tegen de bezorgdienst Deliveroo trok de aandacht van de nationale media. Waarom wordt deze zaak zo belangrijk gevonden? Het is in Nederland de eerste zaak die door een werknemer wordt aangespannen in de gig-economy en die stelt dat hij niet een zzp-er is, maar een werknemer waarop het…

201806.15
0

Mega billijke vergoeding

De kantonrechter te Haarlem heeft aan een ontslagen werknemer een billijke vergoeding toegekend ter hoogte van zijn vermoedelijke verlies aan inkomen tot aan zijn pensionering. Dat kwam neer op 628.000 euro. Ernstige verwijtbaarheid De rechter kan bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer ten laste van de werkgever. Het is…

201805.28
0

Vakantiedagen na twee jaar ziekte

De werknemer, een glaszetter, was twee jaar arbeidsongeschikt en heeft daarna vakantiedagen opgenomen die hij had opgebouwd gedurende zijn ziekte. Hij vordert loon over deze vakantiedagen. De kantonrechter Zaanstad heeft geoordeeld dat de werkgever die vakantiedagen moet uitbetalen. Dat lijkt een bijzondere uitspraak, omdat de werkgever na twee jaar ziekte geen loon meer hoeft te…

201805.08
0

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

De regering komt met een wetsvoorstel om ‘groot onderhoud’ te verrichten op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het kabinet vindt het noodzakelijk om een nieuwe balans aan te brengen tussen zekerheid en kansen, een balans die past bij deze tijd. Oordeel zelf of deze wetswijziging daaraan bijdraagt. Zie hieronder de belangrijkste voorgenomen aanpassingen. Combinatiegrond…