201805.28
0

Vakantiedagen na twee jaar ziekte

De werknemer, een glaszetter, was twee jaar arbeidsongeschikt en heeft daarna vakantiedagen opgenomen die hij had opgebouwd gedurende zijn ziekte. Hij vordert loon over deze vakantiedagen. De kantonrechter Zaanstad heeft geoordeeld dat de werkgever die vakantiedagen moet uitbetalen. Dat lijkt een bijzondere uitspraak, omdat de werkgever na twee jaar ziekte geen loon meer hoeft te betalen. Waarom ontvangt deze werknemer dan toch loon over vakantiedagen?

Schultz-Hoff
De kantonrechter overweegt dat het Europese Hof van Justitie in het Schultz-Hoff arrest heeft geoordeeld dat ook zieke werknemers recht hebben op vakantie en dat ze dat ook echt de mogelijkheid moeten hebben gehad om die vakantie op te nemen. Of de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt in de periode waarin vakantie wordt opgebouwd, doet er niet toe. Bovendien oordeelde het Hof dat de werknemer bij het opnemen van zijn vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid moet worden geplaatst in een situatie die qua beloning vergelijkbaar is met gewerkte periodes.

Vakantie tijdens ziekte
De kantonrechter wijst er ook op dat ook arbeidsongeschikte werknemers vakantie kunnen opnemen. Ze nemen dan geen vakantie van de bedongen werkzaamheden, maar van de re-integratieverplichtingen die dan op hun rusten, zoals de verplichting om passende werkzaamheden te verrichten. Aldus redeneert de kantonrechter: als zieke werknemers vakantie kunnen opnemen, en het Europese Hof zegt dat vakantie uitbetaald moet worden, dan moeten de vakantiedagen ook na twee jaar ziekte worden uitbetaald.

Referteperiode
In de glaszetterzaak ging het om vakantiedagen die waren opgebouwd tijdens de loondoorbetalingsperiode. Van dat soort vakantiedagen is men het redelijk eens dat die, als het dienstverband wordt beëindigd na twee jaar ziekte, worden vergoed aan de werknemer. Daar ging Schultz-Hoff ook over: de vergoeding over niet-genoten vakantiedagen aan het einde van het dienstverband. Aan niets in deze Zaanse uitspraak is echter af te leiden dat het voor de kantonrechter heeft uitgemaakt dat die dagen zijn opgebouwd tijdens de loondoorbetalingsperiode, De redenering gaat net zo goed op voor vakantiedagen opgebouwd in de periode daarna.

Slapende dienstverbanden
Dat de kantonrechter Schultz-Hof toepast bij de vraag of loon over vakantiedagen verschuldigd is tijdens het dienstverband, betekent iets voor slapende dienstverbanden. Hiermee wordt gedoeld op werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, en waarvan het dienstverband door de werkgever niet wordt beëindigd, al dan niet om te voorkomen dat de werkgever de transitievergoeding moet betalen. Als deze kantonrechteruitspraak navolging krijgt, zullen werkgevers rekening moeten houden met het uitbetalen van de wettelijke vakantiedagen aan hun slapers als die hun vakantiedagen opnemen.