202203.14
0

Boze mail: 2,5 ton vergoeding

De Amsterdamse kantonrechter heeft een interessante uitspraak gewezen op het snijvlak van mensenrechten, het gebruik van je werkmail, verwijtbaarheid en ernstige verwijtbaarheid. Het resultaat: een ontslagen directeur en 2,5 ton transitievergoeding.

Boze coronamail

De werknemer is de Directeur Chartering van een internationale rederij. Hij stuurt vanaf zijn bedrijfsaccount een mail naar een Canadese belangenvereniging voor scheepvaartondernemers, als reactie op de aankondiging dat vaccinatie in Canada verplicht wordt gesteld.:

This is criminal. The concept of constitutional rights, The concept of basic human rights, The concept ‘my body, my choice’ seems all gone ??
How can government enforce the purchase and intruding in your body, of rubbish ( ) pharmaceutical products ( ).. ??
Fact: more people die of injections, than of ‘the virus’ (while, alternatives to injections are available).
Fact: people decide themselves over their own body. Canada completely lost it
And, You, ( ), have put your name on it. Makes you complicit to the crime.
Wish you luck!

Ontbinding

De werkgever vraagt ontbinding zonder vergoeding en wijst op de Code of Conduct, waarin staat dat de werknemer de IT systemen (waaronder dus de mail) onder meer niet mag gebruiken op een manier die de belangen van de werkgever kan schaden of in verlegenheid brengen. De kantonrechter oordeelt dat de mail alle fatsoensnormen te buiten gaat. Zij ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen, omdat de directeur de uitlatingen had gedaan in het kader van zijn functie en hij vaker was gewaarschuwd dat hij dat soort dingen niet moest doen.

Vergoeding

De volgende vraag was of de werknemer een vergoeding toekwam. De wet zegt dat iedereen recht heeft op een transitievergoeding, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter oordeelde hier dat er weliswaar sprake was van verwijtbaar handelen, maar niet van ernstig verwijtbaar handelen. De reden daarvoor: het was duidelijk dat de directeur de mail had gestuurd vanuit een diepgevoelde overtuiging waarvan hij geen afstand kon nemen, ondanks het risico van vergaande gevolgen voor zijn loopbaan. Om die reden werd de wettelijke transitievergoeding (één derde maandsalaris per dienstjaar) toegekend van in dit geval 2,5 ton.

Vrijheid van meningsuiting

De werknemer had zelf om een extra (billijke) vergoeding gevraagd van 3,5 miljoen. Hij meende onder meer dat zijn grondrecht van vrije meningsuiting door de werkgever geschonden was en dat deze daardoor ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter ging daar niet in mee. Zij stelt dat dit grondrecht niet zover gaat dat de werkgever niet van een werknemer mag vragen om niet steeds zijn mening over de corona-maatregelen aan de orde te stellen, zeker niet extern. Daarbij vermeldt zij ook dat de werkgever niet heeft verboden dat hij in de privé sfeer zijn mening mag uiten.