202002.17
3

Recht op bonus

Een ‘bonus’ is iets extra’s bij waar je al recht op hebt. Maar hoe zit dat arbeidsjuridisch? Wanneer heb je eigenlijk recht op je bonus?

Discretionair

Of je een bonus krijgt, is vaak afhankelijk van het behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen. Als je die niet haalt, heb je in principe ook geen recht op een bonus. Daarnaast bevatten veel bonusregelingen een algemene bepaling die zegt dat het uiteindelijk toekennen van de bonus afhankelijk is van goedkeuring door het management.  Zo’n bepaling wordt door de rechter kritisch getoetst. Als het binnen de organisatie gebruikelijk is om te werken met bonussen en/of je krijgt al jarenlang steeds op dezelfde manier je bonus toegekend, dan wordt de bonus onderdeel van je loon en kan je werkgever niet zomaar besluiten je bonus niet uit te keren.

Non-actiefstelling

Als je niet hebt gewerkt vanwege een reden die voor rekening komt van je werkgever, dan moet je werkgever toch je loon betalen. Dat geldt in principe ook als je op non-actief bent gesteld. In dat geval moet je kijken of je de bonus ook had gekregen als je niet op non-actief was gesteld. Voor zover die afhankelijk is van bedrijfsresultaten is dat redelijk eenvoudig. Voor zover de bonus afhankelijk is van je individuele prestaties, zal geschat moeten worden of je die gehaald zou hebben.

Ziek

Het wettelijk recht op loondoorbetaling tijdens ziekte is beperkt tot 70% van het maximum dagloon. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst echter dat het volledig loon wordt doorbetaald – of dat is gebruikelijk – en in dat geval is ook de bonus verschuldigd. Dan moet worden gekeken naar wat je normaal gesproken aan bonus had kunnen ontvangen gedurende de periode dat je afwezig bent geweest wegens ziekte.

Vakantie

Tijdens vakantie moet de bonus worden doorbetaald.

Zwanger

Als je zwanger bent heb je geen recht op je loon, maar op grond van de Ziektewet op een uitkering ter hoogte van je loon (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Je bonus wordt vaak berekend over een heel jaar, en het Hof Arnhem vond het goed dat de werkgever de bonus pro rata kortte met de afwezigheid gedurende het zwangerschapsverlof. Volgens sommigen is dat in strijd met Europese anti-discriminatieregels, maar het Europese Hof van Justitie heeft zich hier nog niet specifiek over uitgelaten.