Ruime ervaring op het gebied van ontslagrecht, zowel individueel als collectief. Ontslag op staande voet, opzegging via het UWV bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en ontbinding via de kantonrechter bij onder andere disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding.