Je werkgever wil je ontslaan
Goed nieuws: je hebt ontslagbescherming. Je arbeidsovereenkomst kan alleen worden beëindigd als daarvoor een redelijke grond voor bestaat. De redelijke gronden zijn in de wet opgesomd. De belangrijkste:

  • bedrijfseconomische redenen (reorganisatie);
  • langer dan twee jaar ziek;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten;
  • verstoorde arbeidsrelatie.

Wederzijds goedvinden
Als er geen redelijke grond is, dan kan de arbeidsovereenkomst niet beëindigd worden. Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd met wederzijds goedvinden, doordat de werkgever daartoe een voorstel doet: een ‘vaststellingsovereenkomst ’of een ‘beëindigingsovereenkomst’.

Ontslagvergoeding
Daarin wordt ook vaak een ontslagvergoeding voorgesteld, meestal berekend aan de hand van de wettelijke transitievergoeding: één derde maandsalaris per dienstjaar. Als er geen ontslaggrond bestaat, is er geen enkele reden om daar als werknemer mee in te stemmen. Want als je werkgever in zo’n geval ontslag voor je aanvraagt bij het UWV of via de kantonrechter, zal dat worden afgewezen.

Neem contact op met Van Dis: arbeidsrecht en laat je voorlichten over de mogelijkheden.