De wet heeft het over een ‘ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden’, wat een verzamelterm is voor verschillende ontslagredenen, zoals het opheffen van één of meerdere functies, verminderd werkaanbod, het opheffen van de onderneming maar ook bedrijfsorganisatorische redenen waarbij werkzaamheden binnen de organisatie anders worden ingedeeld. Het geheel aan regels met betrekking tot ontslagvolgorde, herplaatsingsverplichtingen en aftrekmogelijkheden voor de transitievergoeding biedt verschillende mogelijkheden voor een creatieve en efficiënte werk-naar-werk begeleiding.