Het ontslag van een statutair directeur is een bijzondere tak van sport in het arbeidsrecht, niet op de laatste plaats vanwege de verwevenheid met het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Het ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders betekent voor de statutair bestuurder van de naamloze- en besloten vennootschap ook gelijk de opzegging van de arbeidsovereenkomst, waarvoor geen voorafgaande toestemming van het UWV benodigd is. Dat betekent echter niet dat er geen redelijke ontslaggrond aan het besluit ten grondslag hoeft te liggen en zeker niet dat deze ontslagprocedure niet aan strikte procedurevoorschriften is gebonden.