Als ondernemingsraad wordt je verondersteld mee te denken en mee te praten over allerlei zaken die spelen binnen de onderneming. Dat is leuk, nuttig en leerzaam. Totdat je het oneens bent met de directie. Dan is het ook erg belangrijk dat je je als ondernemingsraad ook juridisch en strategisch goed onderlegd bent.

Advies- en instemming
Voor sommige voorgenomen besluiten moet de ondernemer eerst advies of instemming vragen aan de ondernemingsraad. Maar dat gaat lang niet altijd zo formeel – en dat hoeft ook niet. Soms gaat de directie vergaderen met (een delegatie van) de ondernemingsraad om de plannen voor het komende jaar door te nemen. Als dan de directie daarna schriftelijk bevestigt dat zij de besluiten zoals besproken gaat doorvoeren, dan is dat het moment dat de vervaltermijn (van één maand) voor het beroep bij de Ondernemingskamer begint te lopen.

Scholing en vrijstelling
Ondernemingsraadsleden hebben recht op scholing en tijd voor het verrichten van hun taken. Toch wordt daar in veel gevallen geen gebruik van gemaakt, omdat ‘eigenlijk alles goed gaat’. Toch valt het aan te raden daar als ondernemingsraadslid wel gebruik van te maken. Goede scholing op ondernemingsraad-specifieke deelgebieden kan juist een voorwaarde zijn dat alles ook goed blijft gaan. Daarnaast kan het logisch zijn om niet alleen tijd in te ruimen voor ondernemingsraadstaken, maar ook om daar bijvoorbeeld de prestatietargets op bij te stellen.

Rechtsbijstand
De kosten voor juridisch advies aan de ondernemingsraad moeten worden betaald door de ondernemer. Belangrijk om daarbij te weten is dat de ondernemer vooraf van die kosten op de hoogte moet worden gesteld.