201404.28
0

Voorlopig verslag WWZ

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Eerste Kamer heeft haar voorlopig verslag vastgesteld over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Naast de vragen van de VAAN hebben de verschillende fracties zelf ook nog aanvullende vragen gesteld over de wettekst en – systematiek. Maar veel interessanter is de visie van de heren en…

201404.23
0

Wet Werk en Zekerheid in Eerste Kamer

De vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 8 april 2014 begonnen met een voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. In deze commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd en heeft aangekondigd het voorstel in ieder geval voor het zomerreces te behandelen. Dat is ook geen overbodige luxe, met de beoogde inwerkingtredingsdatum…