201712.18
0

Aanzegging is opzegging

De Hoge Raad heeft in het Constar Plastics arrest van 17 november 2017 geoordeeld dat een aanzegging van het einde van de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden gezien kan worden als een opzegging. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, want de werknemer kan – in plaats van bezwaar te maken tegen een dergelijke ‘ongewilde’ opzegging – aanspraak maken…

201712.11
0

WMCO en herplaatsing

Het Europese Hof van Justitie heeft twee arresten gewezen waarin hij uitlegt dat de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) ook van toepassing is als er in eerste instantie nog geen sprake is van gedwongen ontslagen, maar waar dat later wel het geval kan zijn. In de praktijk komt vaak voor dat werknemers boventallig verklaard worden…

201711.24
0

DBA in het regeerakkoord

In het regeerakkoord is opgenomen dat de wet DBA zal worden vervangen door een systeem waarbij echte zelfstandigen zekerheid kunnen krijgen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en aan de andere kant schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt wordt voorkomen.De DBA: hoe zat het ook alweer? Vroeger was het uitsluitend de rechter die…

201707.03
1

Billijke vergoeding: New Hairstyle

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen waarin wordt uitgelegd hoe rechters moeten omgaan met de billijke vergoeding. Volgens de Hoge Raad moet gekeken worden naar de gevolgen de het ontslag heeft gehad voor de betrokken werknemer. Billijke vergoeding Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een systeem ingevoerd waarbij iedere werknemer die…

201706.20
0

Loonsanctie 2.0

Een werkgever is gehouden om het volledig loon door te betalen na het tweede ziektejaar, omdat hij geen passende functie heeft aangeboden. De werkgever stelt dat hij de werknemer attent heeft gemaakt op vacatures, maar volgens de kantonrechter telt dat niet als het aanbieden van passend werk.Slapend dienstverband Een slapend dienstverband is een arbeidsovereenkomst met…

201705.03
0

Inhoudingen op minimumloon

Werkgevers moeten aan hun werknemers het volledige netto minimumloon uitbetalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet toegestaan. Wet Aanpak Schijnconstructies (‘WAS’)          Per 1 juli 2015 is de WAS in werking getreden. Werkgevers hanteerden in het verleden constructies om aan de regels van het minimumloon te ontkomen. De WAS dient…

201704.18
0

Update wijzigingen transitievergoeding

In mijn artikel d.d. 7 november 2016 schreef ik over het wetsvoorstel waarin werkgevers tegemoet worden gekomen in de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens ziekte. De Raad van State heeft zijn kritiek geuit op het voorstel. Toch is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor een korte update. Kritiek Raad van…

201704.06
0

De “zelfstandige” Uber chauffeur

Het aanbieden van diensten via onlineplatformen, zoals taxiritten via de app Uber, roepen vragen op over nieuwe arbeidsverhoudingen. Is een Uber chauffeur een zelfstandige dienstverlener of een werknemer? In de praktijk blijkt dat de Uber chauffeur in grote mate afhankelijk is van (de werkwijze van) het platform. De vraag rijst of de Uber chauffeur in…

201703.29
0

Hoofddoekverbod voor werknemers

Het Europees Hof heeft zich in twee gevoegde zaken uitgesproken over de vraag of een door de werkgever opgelegd verbod op het dragen van een hoofddoek op de werkvloer in strijd is met de Richtlijn Gelijke behandeling in arbeid en beroep. Achbita/G4S Secure Solutions De eerste zaak betrof een Belgische werkneemster, die na drie jaar…

201703.09
0

Studiekostenbeding in contract voor bepaalde tijd

Een kantonrechter in Amsterdam heeft een opvallende uitspraak gedaan over een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het vonnis geeft duidelijke instructies voor werkgevers hoe zij hiermee moeten omgaan. Studiekostenbeding Een studiekostenbeding is een beding dat de werknemer verplicht om kosten terug te betalen die de werkgever heeft gemaakt voor een studie voor de…