202003.26
0

Loondoorbetaling tijdens coronacrisis

De regering heeft gehele bedrijfstakken gesloten, waardoor veel mensen zonder werk thuis zitten. Heb je in een dergelijke situatie eigenlijk wel recht op je salaris? Exceptionele gebeurtenissen Doorgaans werd aangenomen dat wanneer sprake was van exceptionele, onvoorzienbare gebeurtenissen die van buitenaf komen en leiden tot het stilleggen van het werk, de werkgever geen loon verschuldigd…

202003.13
1

Deeltijd WW wegens coronacrisis

UPDATE: de regeling Werktijdverkorting is per 17 maart ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Werkgevers die te maken krijgen met buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen, waardoor tijdelijk minder werk voor handen is, kunnen een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen voor hun personeel. Werktijdverkorting De werkgever moet eerst…

202003.02
0

Covid-19: moet ik naar mijn werk?

De uitbraak van het coronavirus roept ook arbeidsrechtelijke vragen op. Pleeg je werkweigering als je besluit niet naar je werk te gaan omdat je bevreesd bent om besmet te worden? Heb je recht op loon? Werkweigering Werkweigering kan een reden zijn om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het kan zelfs een reden zijn voor ontslag op…

202002.17
2

Recht op bonus

Een ‘bonus’ is iets extra’s bij waar je al recht op hebt. Maar hoe zit dat arbeidsjuridisch? Wanneer heb je eigenlijk recht op je bonus? Discretionair Of je een bonus krijgt, is vaak afhankelijk van het behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen. Als je die niet haalt, heb je in principe ook geen recht op een…

202002.10
0

Waarde vakantiedagen

Wat is de waarde van een vakantiedag? Met andere woorden: wat moet de werkgever doorbetalen tijdens vakantie, of wat moet de werkgever uitbetalen aan het einde van het dienstverband voor niet-genoten vakantiedagen? Loon Vakantietoeslag Vaste dertiende maand Vaste eindejaarsuitkering Provisie Winstdeling Prestatiebonus Bonus afhankelijk van bedrijfsresultaat Overwerkvergoedingen Onregelmatigheidstoeslag Avond-, nacht- en/of weekendtoeslag Ploegentoeslag Structurele operationele…

202002.03
1

9 essentialia van een goede vertrekregeling

Stel: op je werk wordt een reorganisatie doorgevoerd, je werkgever vindt dat je niet goed functioneert of er speelt een (sluimerend) conflict. In die gevallen kan het zijn dat je werkgever je een beëindigingsregeling aanbiedt. Waar moet een goede vertrekregeling aan voldoen? De transitievergoeding is er voor iedereen. Die bedraagt inmiddels nog maar een derde…

201910.09
1

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat verandert er? De transitievergoeding gaat per direct één derde maandsalaris per dienstjaar bedragen. Ook pro rata. En niet eerst twee jaar werken. We gaan weer terug naar drie jaar tijdelijke contracten in plaats van twee jaar. Twee halve ontslaggronden tellen als…

201906.05
0

Wet DBA, zzp en platformisering

In samenwerking met Mobiliteit Utrecht verzorgt Van Dis:arbeidsrecht een serie korte cursussen voor mobiliteitsprofessionals. De cursus is ook relevant voor mobiliteitsprofessionals in de overheidssector en de transitie naar het arbeidsrecht op basis van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Inschrijven is kosteloos voor leden van Mobiliteit Utrecht en kan door een mail te sturen aan info@mobiliteit-utrecht.nl….

201809.26
0

Verworven rechten

Werknemers krijgen vaak spullen van hun werkgever in gebruik. Denk aan een auto van de zaak, een mobiele telefoon(abonnement) of een laptop. Soms zijn daar voorwaarden aan verbonden. De werknemer moet in actieve dienst zijn, dus niet ziek of geschorst. Of het is gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden. Vervolgens is het de vraag of de werkgever…

201809.11
0

Ontslag op staande voet light

Een ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie van het Nederlands arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en de werknemer heeft in principe geen recht op de transitievergoeding of een WW-uitkering. Bovendien is de werknemer zelf een vergoeding verschuldigd aan zijn werkgever, ter hoogte van zijn bruto loon over zijn eigen opzegtermijn: de gefixeerde…